news

 

Menen, 17 april 2012 – Na een recente audit mag Group Galloo Recycling als eerste bedrijf in België en Frankrijk het certificaat End of Waste gebruiken. Dankzij dit certificaat kan de groep bepaalde secundaire grondstoffen als volwaardig product, en dus niet langer als afval, verhandelen en transporteren.

In 2008 schreef Europa een richtlijn uit om onderzoek naar een optimale verwerking van afval te stimuleren. Uit deze richtlijn is vorig jaar een Europese verordening opgesteld, die de criteria bepaalt voor het End of Waste certificaat. Met de maatregel streeft Europa naar een groter vertrouwen in de kwaliteit van secundaire grondstoffen en wil ze de uitputting van natuurlijke bronnen beperken. Group Galloo Recycling streeft al jaren naar 100% recyclage en zoekt continu naar de meest innoverende technieken om haar doel te bereiken.

Een recente audit, uitgevoerd door Bureau Veritas, erkent de inspanningen van de groep. Voor drie secundaire grondstoffen die zij uit het aangeleverde schroot bekomen, mag Group Galloo Recycling voortaan de naam End of Waste gebruiken. Het gaat om zuiver vermalen ijzerschroot, gesorteerd en gedroogd aluminium en gesorteerd inox.

“In haar decreet bepaalt Europa enkel voor deze drie metalen de criteria”, verduidelijkt Pierre Vandeputte, bestuurder van Group Galloo Recycling. “Momenteel maken ze werk van een standaard voor koper, een maatstaf die wij ook zullen nastreven. Group Galloo heeft er altijd voor gestreden om niet gezien te worden als verwerker van afval. Wij leveren een secundaire grondstof, een volwaardig product. Dat is onze bijdrage aan een schoner leefmilieu.”

Om het certificaat te mogen gebruiken, moet de groep de traceerbaarheid van het aangevoerde metaalafval garanderen. Via stalen wordt de kwaliteit van de producten op regelmatige tijdstippen gecontroleerd. De groep moet ook de correcte documenten afleveren bij verhandeling en transport, en alle verhandelde producten bijhouden in een materialenregister.