news

 

BOUW GELUIDSMUUR OP SCHEMA

MENEN – 01 februari 2017 – De bouw van de geluidsmuur op de site Galloo langs de Wervikstraat verloopt volgens schema. Het recyclagebedrijf plaatst een nieuwe, hogere muur aan de noordkant van hun werf. Op die manier willen ze geluidshinder voor de onmiddellijke omgeving en het verder gelegen stadsgedeelte van Menen tot een minimum beperken. Tegen de lente moet de muur afgewerkt zijn.

Eind september startte Galloo met de voorbereidingswerken voor de bouw van een geluidsmuur aan de noordkant van hun site Wervikstraat. Toen werden de bomen waar nodig gesnoeid en gerooid. Begin november volgden de grondwerken en ondertussen is er al een groot deel van de muur opgetrokken.

Geluidsabsorberende wand

“De wand bestaat uit 4 meter betonplaten met daar bovenop nog eens 6 meter geluidsabsorberende cassettes”, zo verduidelijkt gedelegeerd bestuurder Pierre Vandeputte. “We bouwen dus een muur van in totaal 10 meter hoog en meer dan 100 meter lang langs de noordzijde van ons terrein. Onze bedoeling is op die manier de geluidshinder voor onze onmiddellijke buren, maar ook voor de verderop gelegen delen van Menen, tot een minimum te beperken.” Op dit ogenblik wordt er volop gewerkt aan de onderdelen voor de aansluiting tot het onderhoudsatelier. Met de installatie van die wandplaten, wordt de muur vervolledigd.

Groenzone

Het werk eindigt daar echter niet. Pierre Vandeputte vult aan: “Aan de voet van de muur dienen nog kleine betonwerken te worden uitgevoerd. Daarnaast zitten we binnenkort samen met de groendienst van Stad Menen om in overleg een groenzone aan te planten langs de publieke kant van de

 muur.” Langsheen het jaagpad zal de muur afgeschermd worden door een groene strook, beplant met streekeigen groen. Door de juiste keuze van beplanting moet het wandelpad aansluiten op en een geheel vormen met de oude Leievallei.