news

 

AANVRAAG TOT PLANOLOGISCH ATTEST

MENEN – 20 januari 2017 – Galloo dient een aanvraag tot planologisch attest in voor zijn site langs Ropswalle. In dat kader volgt een openbaar onderzoek. Het doel van de aanvraag is de werking en stockageruimte op de site te optimaliseren. In twee loodsen zal Galloo nog verder en beter kunnen recycleren.

Voor de site langs Ropswalle dient Galloo een aanvraag tot planologisch attest in. Het dossier voorafgaand aan die aanvraag ligt momenteel ter inzage in het stadhuis van Menen. Daarin is te lezen dat de firma op een terrein palend aan de huidige site, op korte termijn de bouw plant van een eerste loods. Op langere termijn komt daar een tweede loods bij.

Steeds beter verwerken en recycleren

De loodsen zullen dienen om meer stromen binnen te kunnen verwerken en sorteren. Om de recyclage te optimaliseren zet Galloo sterk in op doorgedreven onderzoek. Door betere scheidingstechnieken, maar ook door de evolutie in het te recycleren materiaal, ziet Galloo een steeds grotere diversiteit aan stromen die verwerkt en gestockeerd moeten worden. Met die wetenschap plant Galloo nu de bouw van, op termijn, twee loodsen zodat dit binnen kan gebeuren. Op die manier wordt ook de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt.

Groenzone

Het volledig plangebied beslaat 4.3 hectare. Naast de twee loodsen is meer dan een derde van het terrein voorzien als groenzone en buffer, met name de volledige westkant en een strook langs de Wervikstraat. Eveneens op de plannen staat de installatie van een bufferbekken zodat de waterhuishouding in de omgeving  gerespecteerd wordt. De aanvraag tot planologisch attest is de beginfase van het project. De administratieve voorbereiding zal nog een hele periode in beslag nemen. Tijdens die fase zijn er verschillende inzage- en inspraakmomenten voorzien. De eerste realisaties in het project worden ten vroegste volgend jaar verwacht.