news

 

INCIDENT OP DE WERF GALLOO FRANCE HALLUIN

HALLUIN – 04 januari 2017 – Maandagavond 2 januari heeft zich rond 17u00 een explosie voor gedaan op de terreinen van Galloo France Halluin. De ontploffing gebeurde in een shredder, een installatie die gebruikt wordt bij de recyclage van metalen. Er vielen geen gewonden bij het incident en de schade aan de machine bleef beperkt.

Het was even voor 17u00 maandagavond dat bewoners van Menen en Halluin een luide knal hoorden. Tijdens de dagelijkse bezigheden, het voeden van een machine voor recyclage met oude metalen op de terreinen van Galloo France Halluin, heeft zich een explosie voor gedaan. Dit type incidenten is niet onbekend en verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen. “Een gasfles die niet goed werd geledigd voor ze bij het oud ijzer terecht kwam, kan dergelijke incidenten veroorzaken”, licht de directeur van het bedrijf toe. “Maar er is ook de piste van munitie (tijdens de Eerste Wereldoorlog ontploften 10 op 100 obussen niet bij impact). Het zijn objecten die we bij uitzondering aantreffen tussen oude metalen, maar die heel wat narigheid kunnen veroorzaken”

Voor die redenen hanteert het bedrijf een heel strenge controlepolitiek voor binnenkomende goederen. In de stapels metalen echter - het  bedrijf verwerkt zo’n 1000 ton per dag in de betrokken shredder - is het niet altijd mogelijk om alles te zien. “De laatste jaren zien we een forse daling van het aantal incidenten zoals we maandagavond hebben meegemaakt”, gaat de directeur verder. “Die evolutie valt te verklaren door onze strenge controles, maar ook door de inspanning die oud ijzerhandelaars leveren. Mensen worden zich steeds bewuster van de risico’s die sommige producten met zich meebrengen: de evolutie is traag, maar er is zeker vooruitgang te merken.”

De gevolgen van het incident zijn beperkt. “Er zijn geen gewonden gevallen, wat vooral belangrijk is. Enkele kleine onderdelen van onze installatie zijn door de ontploffing beschadigd en worden snel vervangen.” Het bedrijf blijft haar controlepolitiek handhaven om dergelijke incidenten zo veel als mogelijk te vermijden.