news

 

DE VOOR- EN NADELEN VAN VERVOER VIA SCHIP

Meer en meer bedrijven werken met binnenvaart

November 2016 - Tegen 2030 zal het gebruik van de binnenvaart in ons land met maar liefst 63,4% groeien, als het beleid ongewijzigd blijft. Dat staat in een recent rapport van het Federaal Planbureau. Een spectaculaire groei dus, die te verklaren valt door de voordelen van de binnenvaart. Maar zijn er ook nadelen?  
Eerste stop op onze zoektocht naar antwoorden is het hoofdkwartier van Waterwegen en Zeekanaal in Willebroek. Gedelegeerd bestuurder Leo Clinckers staat aan de vooravond van zijn pensioen, maar staat ons als believer van het eerste uur graag te woord over de binnenvaart.
Leo Clinckers: “De snelheid van de binnenvaart is één van de grootste voordelen. Als je begint te timen vanaf het moment dat je goederen de productiehal verlaat tot het moment dat ze op hun bestemming aankomt, is de binnenvaart zeer snel. Een ander pluspunt is de veelzijdigheid: binnenvaart kan heel wat verschillende soorten goederen aan. Eeb schip is tegenwoordig via de computer verbonden met alle mogelijke netwerken. Daardoor kan je het exacte moment berekenen waarop een schip zich aan een bedrijf zal aanbieden, zodat alle nodige mensen klaarstaan om het schip te lossen of te laden. Dat betekent ook dat je maar één keer papierwerk moet doen voor een schip.”

Waarom zou een bedrijf moeten overwegen om de binnenvaart te gebruiken?
“Een mix gebruiken van vervoer via weg, spoor en water verhoogt de bedrijfszekerheid en laat tegelijk toe om de specifieke sterktes van elke modus te exploiteren. Met de binnenvaart kan je goederen vervoeren over een afstand van 20 kilometer tot 300 of zelfs 500 kilometer. Je actieradius wordt dus zeer groot. Vervoer via het water is bovendien beter voor het milieu, verkleint het fileprobleem én wordt in de toekomst niet duurder vergeleken met vervoer via de weg.”

Ziet u ook minpunten?
“Meestal heb je voor- of natransport nodig per vrachtwagen. Het risico dat er bij die overslag iets met je goederen gebeurt, is groter. Maar naarmate elektronica ingang vindt in de logistieke keten, verloopt die afstemming almaar beter.”

Hoe zal de binnenvaart eruit zien over pakweg 10 jaar?
"Een schip zal continu gemonitord worden en zal weten aan welke snelheid het moet varen om op het juiste moment aan de volgende sluis te zijn. Op bepaalde routes zal er zonder bemanning gevaren worden. Je zal ook dienstverleners hebben die van deur tot deur werken, onafhankelijk van de vervoersmodus. Daardoor zal de interesse in binnenvaart vergroten en zullen er meer bedrijventerreinen ontwikkeld worden langs de waterwegen.”

Galloo Brugge vervoert schroot met binnenvaart

Wat vindt een gebruiker nu eigenlijk van de binnenvaart? Dat vroegen we aan Carine Willemyns, site manager van Galloo afdeling Brugge. Op een werf van 700 meter lang en 40 meter breed verwerkt Galloo er oude metalen uit heel Noord-West-Vlaanderen. Alles wordt er gesorteerd per soort en per kwaliteit. Een deel van de producten kan rechtstreeks naar de metaalverwerkende industrieën, andere materialen gaan naar de hoofdvestiging in Menen om ze er verder te verwerken. “Elk jaar verhandelen we 25.000 ton schroot, waarvan zo’n 25% zijn bestemming bereikt via de binnenvaart. Elke maand zien we hier 1 à 2 schepen vertrekken”, vertelt Carine.

Waarom kozen jullie voor binnenvaart?
Carine Willemyns: “Het is een keuze die ecologische voordelen heeft maar tegelijk onze efficiëntie vergroot: onze kraan laadt een schip in 1 keer. Vrachtwagens laden is veel tijdrovender. Bovendien houdt een binnenschip dat 1000 ton schroot naar onze afdeling in Gent voert, niet minder dan 37 vrachtwagens van de weg. Binnenvaart, wat trouwens in de hele groep waar mogelijk de voorkeur geniet, zorgt voor een lagere uitstoot en heeft een positieve invloed op het fileleed.”

Vraagt de voorbereiding minder tijd?
“Het is gemakkelijker om goeie afspraken te maken: als een schip vertrekt, verwittigen we de ontvanger, die meteen weet wanneer het schip zal aankomen. Anderzijds is een transportfirma veel sneller en gemakkelijker gevonden dan een schip. Een schipper weegt, net als een planner voor wegtransport, af of het sop voor hem de kolen wel waard is: hij bekijkt of hij in de omgeving moet zijn en als hij dichtbij een retourvracht kan vinden, wat in de scheepvaart misschien iets moeilijker is dan voor vrachtwagentransport. In dat opzicht is er dus meer voorbereidend werk.”

Ziet u nog nadelen?
“Je moet over goeie kaaien beschikken en materiaal om schepen te laden. In 2005 hebben we een nieuwe evenwichtskraan geplaatst, die we gebruiken om te lossen, te sorteren en schepen te laden. En dit jaar herstelden we onze kaai, een investering van  zo’n 700.000 euro. Een ander nadeel is intern vervoer dat bijvoorbeeld in Menen nodig is. Er wordt gelost op de kaai en een vrachtwagen vervoert alles naar de machines. Dat is een extra kost. Mochten er grotere schepen kunnen passeren in Brugge, zou dat dan weer een extra voordeel betekenen. Er wordt aan gewerkt, maar het zal nog jaren duren voor er een oplossing is. Laat me wel duidelijk zijn: de nadelen van de binnenvaart wegen niet op tegen de voordelen.”