news

 

START BOUW GELUIDSMUUR

Eind september zijn op onze werf langs de Wervikstraat de voorbereidende werken gestart voor de bouw van de geluidsmuur. De eerste dagen is een team bezig met het snoeien en rooien van de bomen die aan de noordzijde van het terrein staan. De eigenlijke start van de werken is gepland voor de week van 7 november. De week daaraan voorafgaand komt het materiaal ter plaatse voor de grondwerken en worden nog kleine voorbereidingen getroffen.

Tijdens de werken kan er, zoals bij elk bouwproject, sprake zijn van enige hinder voor de onmiddellijke buurt. Uiteraard doen we er alles aan om dit tot een minimum te beperken. Het uiteindelijke resultaat is een muur van 10 meter hoog die geluidshinder voor de onmiddellijke omgeving en het verder gelegen stadsgedeelte tot een minimum moet beperken. Langs het jaagpad, dus aan de publieke kant van de wand, voorzien we een vernieuwde groenzone met streekeigen groen.