news

 

GALLOO ZET BELGIE OP DE KAART MET DUURZAME SCHEEPSRECYCLAGE
 

GENT – 26 mei 2016 – Zondag eindigt de laatste reis van het Franse marineschip Jules Verne in de Gentse haven, waar het in de komende maanden door recyclagebedrijf Galloo gesloopt en gerecycleerd wordt. De Jules Verne is het achtste schip van de Franse marine dat in de afgelopen drie jaar in de Gentse sloopwerf tot grondstoffen wordt verwerkt. Hiermee zet Galloo, als enige permanent vergunde scheepsafbraakwerf én koploper in duurzame scheepsrecyclage, België definitief op de kaart.

Onder internationale druk verbeteren de wantoestanden op de gekende sloopstranden stilaan. Daarenboven bepaalt de Internationale Maritieme Organisatie steeds meer regels. De afspraken, vastgelegd in de Conventie van Hong Kong, deden Europa beslissen een White List op te stellen.  Alleen werven die voldoen aan de strengste veiligheidsnormen voor mens en milieu worden erkend en opgenomen. Galloo werd een van de eerste scheepssloperijen die op de lijst prijkt.

Peter Wyntin, verantwoordelijke scheepsafbraak bij Galloo: “Dat Galloo Gent op de Europese lijst vermeld wordt, is een waardering voor onze dagelijkse inspanningen. Wij recycleren met respect voor mens en milieu en streven altijd naar een zo hoog mogelijke recyclagegraad. De erkenning bezorgt ons extra naambekendheid in de scheepsrecyclage en België is ondertussen een begrip geworden in duurzame scheepsafbraak. ”

Duurzame recyclage, hoog rendement

Nu is dus de Jules Verne aan de beurt. Het Franse ondersteuningsschip van 151 meter lang weegt 7815 ton en wordt door Galloo op een duurzame manier ontmanteld. Net zoals zijn voorgangers krijgt zo’n 98 procent van  het schip een tweede leven als grondstof. “Om dergelijk hoge rendementen te halen, moeten we uiteraard een strak plan volgen”, aldus Peter Wyntin. “Scheeprecyclage is een opeenvolging van stappen waarbij het eerst zaak is allerhande afvalstoffen zoals betimmering, meubilair en isolatie te verwijderen. Speciale ploegen halen daarna alle asbest weg. We halen de machinekamers leeg en op de slipway, een betonnen helling, knippen we de staalstructuur aan stukken.” Uit een sloopschip worden voornamelijk staal en andere metalen gerecycleerd. Die voert Galloo wereldwijd uit als grondstof. Voor hout, beton en oliën doen ze beroep op erkende partners voor de recyclage.

Groeiende sector

“We slopen gemiddeld 40 schepen per jaar”, gaat Peter verder. “Dat is goed voor 30.000 ton staal.”  Naast een duidelijke groei ziet Galloo ook een verschuiving in het soort sloopschepen. Rederijen hechten steeds meer belang aan duurzaam slopen en efficiënte recyclage. Peter verduidelijkt: “Een goede twintig jaar geleden ontmantelden we voornamelijk binnenschepen. Daarna kwamen de vissersboten, onder invloed van Europese subsidiemaatregelen. Toen begin de jaren 2000 enkele veteranen van de Belgische marine bij ons tot schroot en grondstof werden herleid, kregen we ook vraag uit ons omringende landen. Privébedrijven konden niet achterblijven en  kiezen steeds meer resoluut voor verantwoorde afbraak.”

Koploper in de sector

Galloo staat sinds jaar en dag bekend om zijn innovatieve aanpak en zijn efficiëntie met een hoge recyclagegraad als resultaat. Zo dus ook in scheepsrecyclage. Grote baggerbedrijven zoals Boskalis, Van Oord en Deme, internationale ondernemingen als Vroon en CGG, buitenlandse marines, allen vinden ze hun weg naar Galloo, zeker van een duurzaam einde voor een of meer van hun schepen. De lijst aan sloopschepen die een tweede leven kregen in de Gentse haven getuigt van de expertise die het recyclagebedrijf in huis heeft. Naast Franse en Engelse marineschepen, zagen ze hoe een Deense sleper, een Franse gastanker en een Noors onderzoeksschip een laatste keer koers zetten, richting Galloo Gent.