news

 

Infoavond rond milieuvergunningsaanvraag Galloo Industrielaan

MENEN – 10 februari 2016 – Op dinsdagavond 9 februari konden inwoners van Menen in het stadhuis een infovergadering bijwonen over de milieuvergunningsaanvraag van Galloo voor hun site Industrielaan. Het infomoment is onderdeel van het openbaar onderzoek naar de aanvraag.

Onlangs diende Galloo een aanvraag in voor een update van hun lopende milieuvergunning voor hun site langs de Industrielaan. Een openbaar onderzoek, waarbij het dossier ter inzage ligt, loopt van eind januari tot en met 26 februari. Om de inhoud van de aanvraag te duiden organiseerde Galloo, in samenwerking met Stad Menen, een infovergadering, waarbij de aanwezigen ook vragen konden stellen.

Update

Stijn Libbrecht, milieucoördinator bij Galloo nv, stond het aanwezige publiek te woord. Hij stond kort stil bij de activiteiten op de site Industrielaan. “Op de werf worden de kleine huishoudelijke apparaten ontdaan van alle schadelijke stoffen, de zogenaamde depollutie. Daarnaast demonteren we er ook televisies en monitoren”, aldus Stijn Libbrecht. De basismilieuvergunning voor de site loopt over 20 jaar, sinds 2001. “De aanvraag die we nu hebben ingediend is eigenlijk een update van de bestaande vergunning”, gaat Stijn Libbrecht verder. “Het aangegeven debiet voor het lozen van regenwater staat in de huidige vergunning verkeerd berekend en willen we bij deze regulariseren. Het nieuwe jaardebiet, een verhoging van 2600m³ per jaar, werd berekend en het overeenstemmende dag- en uurdebiet staat vermeld. Voor de lozing van sanitair afvalwater is er geen verandering in debiet, maar de nieuwe regelgeving schrijft voor dat ook het uurdebiet moet worden gecalculeerd.”

Nieuwe regelgeving

Europa vernieuwde de richtlijnen en wetgeving rond de classificatie, het labelen en het verpakken van gevaarlijke producten. Stijn Libbrecht licht toe: “We hebben de lijst met gevaarlijke producten, die vergund zijn in de basisvergunning, aangepast aan de nieuwe rubrieken. Hierbij hebben we een product geschrapt, een reinigingsproduct dat we niet meer opslaan, en twee producten toegevoegd, namelijk ruitenwisservloeistof en persluchtolie.” Na de toelichting kwamen enkele vragen uit het publiek, voornamelijk om extra uitleg bij hetgeen te lezen staat in het aanvragingsdossier.