news

 

GALLOO OPENT DE DEUREN VOOR RECUPEL ON TOUR PRO

In het najaar van 2015 verwelkomde Galloo op verschillende sites Recupel on Tour PRO. De actie hield halt in zeven van onze sites die erkend Recupel inzamelaar zijn. Handelaars, bedrijven en zelfstandigen werden uitgenodigd om tijdens de actiedag hun afgedankte elektrische en elektronische apparaten binnen te brengen. Bij Galloo werd tijdens de acties uiteindelijk meer dan 6 ton ingezameld. Het persbericht van Recupel over de campagne zelf kan u hieronder lezen.

Uiteraard kan iedereen het hele jaar door met oud elektro terecht bij onze erkende inzamelpunten in Brugge, Menen, Dendermonde, Koekelare, Kain, Ghislenghien en Tertre.

 

RECUPEL ON TOUR PRO-ACTIES LEVERDEN IN 2015 52 TON AFGEDANKT BEDRIJFSELEKTRO OP

Brussel, 28 januari 2016 – Recupel on Tour PRO, de actie waarmee Recupel in 2015 langsging bij Belgische bedrijvenparken om oude elektro in te zamelen, leverde via 31 individuele acties ruim 52 ton afgedankt elektro op. Dat zijn bijna 7000 ingezamelde oude toestellen zoals printers, computers en beeldschermen. De actie was een samenwerking van Recupel met leden van FEBEM (Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer) en COBEREC (Confederatie van de Belgische Recuperatie).

Het concept van Recupel on Tour is niet nieuw: de voorbije drie jaar trok Recupel al naar Belgische steden en gemeenten met lokale inzamelacties die het inwoners gemakkelijk maken hun oude elektro in te leveren. Met Recupel on Tour PRO is de horizon in 2015 verbreed naar kantorenparken en bedrijvencentra. Heel vaak blijven oude apparaten zoals printers en computers daar immers tot in de vergetelheid opgeborgen in kasten en kelders.

“Door het inzamelpunt eenmalig naar hen toe te brengen, maken we het voor bedrijven gemakkelijk om zich van hun afgedankte elektrische en elektronische apparaten te ontdoen”, vertelt Peter Sabbe, algemeen directeur van Recupel. “Tegelijk verspreiden we onze boodschap ook onder de bedrijfsleiders en werknemers van de deelnemende organisaties: oude toestellen horen geen stof te vergaren in de kast of op de vensterbank, of vergeten te worden in het berghok.”

31 acties gerealiseerd

De ambitie was om 30 “Recupel on Tour PRO”-acties te realiseren tegen het einde van 2015. Het werden er uiteindelijk 31.

“Deze acties waren voor ons een uitstekende opportuniteit om Belgische bedrijven te overtuigen om hun elektr(on)isch materiaal op de juiste wijze af te danken. Samen moeten we er immers in slagen het aandeel van gerecycleerde elektro-apparaten in de komende jaren drastisch te verhogen”, zegt Jan Vermoesen van COBEREC.

“Ook al worden oude elektr(on)ische apparaten niet meer gebruikt, dan nog zijn ze niet nutteloos. Onze leden kunnen de bruikbare inhoud van die toestellen recupereren, zodat ze als (secundaire) grondstoffen kunnen dienen voor nieuwe printers, schermen en andere apparaten. Op die manier beperken we de afvalberg, en helpen we de Belgische productiebedrijven goedkoper en energie-efficiënter produceren”, voegt Werner Annaert, algemeen directeur FEBEM toe.

Voor deze acties deed Recupel beroep op de erkende afvalophalers en –verwerkers uit het Recupel netwerk. Niet minder dan 15 verschillende afvalwerkers, allen leden van Febem en/of Coberec, werkten aan de acties mee. Zij slaagden er in ruim 52 ton afgedankte apparaten in te zamelen. Ruim de helft van het volume betrof afgedankt ICT-materiaal. Daarmee werd aan de vooropgestelde verwachting voldaan.