news

 

Galloo recycleert windturbines

Brugge/Menen/Gent – 28 augustus 2015 – De voorbije weken werd de afbraak van het windmolenpark van Aspiravi langs de Pathoekeweg in Brugge afgerond. Aspiravi ontmantelde er haar 7 operationele windturbines, om op dezelfde locatie binnenkort 5 nieuwe, meer performante windturbines te bouwen. Galloo zorgde voor de recyclage van de materialen van de windturbines: liefst 93% van de materialen van elke windturbine wordt gerecycleerd als grondstof voor uiteenlopende industrieën. Aspiravi geeft zo de oude installaties, met de hulp van Galloo, een ecologisch verantwoorde bestemming en zal op dezelfde site opnieuw hernieuwbare energie produceren.

Na 13 jaar dienst diende het windmolenpark van Aspiravi langs de Pathoekeweg in Brugge vervangen te worden. De zeven windturbines werden er de voorbije weken vakkundig gedemonteerd. De installaties werden ter plaatse in stukken verdeeld en via wegtransport werd elk onderdeel naar de juiste productiesite van Galloo gebracht. 

Masten naar Gent, gondels en wieken naar Menen

Zo kwamen de 55 meter hoge masten, die bestaan uit zuiver staal, terecht op de site van Galloo Gent. Daar worden ze verkleind tot een formaat ideaal voor een smeltoven en verlaten ze de werf als secundaire grondstof voor de staalindustrie. De gondels, rotors en wieken vonden op hun beurt hun weg naar de hoofdzetel van de Galloo groep in Menen. De onderdelen worden ontmanteld en gescheiden in verschillende materiaalstromen. Ook hier spreken we voornamelijk over ijzerschroot, maar non-ferrometalen waaronder koper, zien eveneens een nieuw doel tegemoet. Tot slot neemt de werf van Galloo in Brugge zelf de kleinere stukken voor zijn rekening en recycleert zo het maximum van de oude installaties. Ook de funderingen van de windturbines worden door Aspiravi verwijderd en de materialen gerecycleerd.

93% recyclage

Op dezelfde locatie van de 7 oude windturbines worden 5 nieuwe turbines gebouwd die maar liefst vier keer performanter zijn. Daarom besloot Aspiravi de oude windturbines een verantwoorde bestemming te geven via recyclage. Van elke windturbine valoriseert Galloo niet minder dan 93%. Voor alle windturbines samen spreken we over ruim 500 ton gerecycleerd materiaal. De overige 7% bestaat voornamelijk uit niet te recycleren kunststoffen. Dankzij hoog performante recyclingtechnieken krijgen de materialen van de oude windmolens dus een nieuw ecologisch doel. Na jarenlange productie van groene energie staan ze als grondstof voor uiteenlopende industrieën aan het begin van hun tweede leven.