news

 

17.000 TON GRONDSTOFFEN

Gent –  3 april 2015 –  Wie de komende dagen langs Galloo Gent passeert, tussen het Sifferdok en het Noorddok, kan er niet minder dan twaalf oude schepen aangemeerd zien. Klaar voor de schroot. De meeste voorbijgangers zullen er bij het zien van de bonte vloot misschien niet direct aan denken, maar hier ligt zo’n 17000 ton grondstoffen. De afgeschreven schepen worden bij Galloo namelijk gerecycleerd en vakkundig omgezet, klaar voor herbruik.

17000 ton grondstoffen aan een kaai in de Gentse haven, dat is 17 miljoen kilo die niet ergens uit een mijn moet worden gewonnen. Peter Wyntin, hoofd scheepsafbraak bij Galloo Gent, legt uit: “Van een schip recycleren we zo’n 98%. Dit is hoofdzakelijk staal, maar we slagen er ook in om koper, inox en aluminium te recupereren.”

 

12 schepen

Die grondstoffen komen er natuurlijk niet zomaar. Om tot dergelijke resultaten te komen, doorloopt elk schip verschillende fases. En dankzij het grote aantal slooprijpe schepen die momenteel op afbraak liggen te wachten, zijn de verschillende stappen ook duidelijk zichtbaar. “Bij Galloo Gent gebeurt heel wat meer dan scheepsafbraak. We zijn het hier dus gewend dat er op de werf tienduizenden tonnen secundaire grondstoffen klaar liggen voor transport”, verduidelijkt Peter. “Maar twaalf schepen tegelijk binnen voor afbraak, dat is eerder uitzonderlijk. Een goede organisatie is dan ook cruciaal.”

Diversiteit

Peter weet dan ook heel goed welke schepen zich in welke fase van het recyclageproces bevinden. “Drie van de schepen waren vroeger eigendom van de Franse marine. Een daarvan, de Commandant Rivière, zit in een finale fase. Het fregat ligt op de slipway en wordt letterlijk in stukken geknipt en gebrand.” Van de twee andere marineschepen is de Duperré ondertussen asbestvrij, terwijl op de Jean Moulin de asbestwerken binnenkort van start gaan. In een eerste stap verwijdert een gespecialiseerd team alle asbest uit een schip. Daarna volgen de oliën, de isolatie en het hout.

Vooruitzichten

Twee onderzoeksschepen van een Franse reder, de Search en de Symphony, zijn ondertussen volledig gestript. Met snijbranders worden de brug en daarna dek voor dek aan stukken gesneden. Daarna worden de onderdelen op de kaai verder ontmanteld. “Tijdens deze stap is het belangrijk dat we het evenwicht van het schip bewaren”, weet Peter. “Halen we te veel aan de een of andere kant weg, dan riskeren we dat het schip zinkt.” Eens klein genoeg volgt ook voor de twee onderzoeksreuzen de slipway en de mobiele schaar. Om het lijstje compleet te maken tellen we nog een binnenschip, een woonboot en vijf Engelse schepen. Allen klaar voor de sloop. In de loop van april verwacht Galloo de Diamond Princess (1500 ton) en een vriestrawler (3500 ton) en voor het einde van het jaar nog eens drie Franse marineschepen, samen goed voor 5000 ton.

 Galloo Gent in Europese lijst         

 Onlangs werd Galloo Gent, de enige permanent vergunde scheepsafbraakwerf in België, opgenomen in de Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen. Die lijst kadert in recente Europese wetgeving  die stelt dat sloopschepen die onder Europese vlag voeren enkel op erkende Europese recyclingwerven mogen worden ontmanteld. Hiermee komt Europa tegemoet aan de Conventie aangenomen door de  Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en aan de bepalingen van het Verdrag van Hong Kong rond scheepsafbraak. De werven op de lijst voldoen aan de strengste normen inzake milieuveiligheid en  bescherming van personeelsleden. Peter besluit: “Dat Galloo Gent op de Europese lijst vermeld wordt, is een waardering voor onze dagelijkse inspanningen. Wij recycleren met respect voor mens en  omgeving. Bovendien kan de erkenning leiden tot een nog grotere naambekendheid en dus nog meer te recycleren schepen.”

 

   Search