news

 

Anderhalf miljoen. Zoveel afgedankte voertuigen werden er in België al gerecycleerd sinds de oprichting van Febelauto in 1999.  De overkoepelende organisatie Febelauto coördineert de milieuvriendelijke verwerking en recyclage van autowrakken en houdt hiervan de statistieken bij. De anderhalf miljoenste wagen was dan ook een mijlpaal die ze op een gepaste manier in de verf wilden zetten. Samen met Federauto, de vakvereniging voor autohandelaren en aanverwante sectoren, nodigden ze op 1 oktober Minister Joke Schauvliege en de pers uit bij Galloo om getuige te zijn van de start van het recyclageproces.

Waarom kozen zij Galloo in het verre West-Vlaamse Menen uit om dergelijk belangrijk moment in de kijker te zetten, vraagt u zich misschien af. Wel, wist u dat Galloo ruim een derde van alle wagens die klaar zijn voor de schroot, recycleert en daarmee marktleider is in België. Bovendien heeft Galloo altijd fors geïnvesteerd in onderzoek naar nieuwe en betere technieken om wagens in het bijzonder en schroot in het algemeen te recycleren. Daarnaast speelt de goede samenwerking binnen de sector een belangrijke rol. “Recyclagebedrijven zoals Galloo hebben contracten met autobedrijven”, verduidelijkt Catherine Lenaerts, directeur van Febelauto. “Daardoor verloopt de organisatie van de recyclage erg vlot en vermijden we dat wagens naar het buitenland verdwijnen waar ze misschien op een milieuonvriendelijke manier worden ontmanteld.”

Een ecologische verwerking is verplicht bij wet en Europa legt normen vast waaraan elke lidstaat moet voldoen. De Belgische knowhow zorgt er voor dat ons land het een stuk beter doet dan vele andere. Cijfers van vorig jaar bevestigen dat in België 93% van een autowrak wordt gerecycleerd, terwijl Europa ‘maar’ 85% voorschrijft. Het was dan ook met enige trots dat Vlaams minister van leefmilieu, Joke Schauvliege, op 1 oktober Galloo bezocht. Samen met de burgemeester en het bijna voltallige schepencollege van Menen kreeg de minister tijdens een presentatie wat meer uitleg over de verschillende organisaties betrokken bij het recyclageproces en over de goede resultaten die België boekt.

Daarna ging het richting verwerkingseenheid. Minister Schauvliege stak er, in aanwezigheid van tal van journalisten, de handen uit de mouwen. Ze verwijderde de banden van de anderhalf miljoenste afgedankte wagen en daarmee was het recyclageproces in gang gezet. Een gespecialiseerde firma haalt de banden op en granuleert die tot korrels, die kunnen dienen als grondstof van bijvoorbeeld een atletiekpiste. Het depollutieproces werd onder goedkeurend oog van alle aanwezigen verder gezet, waarbij de batterij, de vloeistoffen en andere schadelijke stoffen werden verwijderd. Nadien perste de minister het gestripte autowrak, zodat het klaar was voor transport naar de shredder. Die transformeert de wagen in luttele seconden in kleine stukjes staal, non-ferrometalen en niet-metalen. Een combinatie van magneten, optische en flotatietechnieken zorgt er voor dat Galloo uit een versnipperd wrak een groot aantal grondstoffen kan scheiden en recupereren.

“Tegen 2015 moeten we een nieuw streefdoel bereiken en niet minder dan 95% van elke afgedankt voertuig hergebruiken of recycleren”, aldus minister Schauvliege, die er van overtuigd is dat België dit ook zal halen. “Firma’s als Galloo zoeken actief naar mogelijkheden om bijvoorbeeld ook de kunststoffen die in de wagens zitten optimaal te recycleren. Ze zijn dan ook een voorbeeld voor andere lidstaten die een versnelling hoger zullen moeten schakelen om België bij te benen.”